O NÁS

Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a Občianske združenie Grendel Lajos spoločne spustili Projekt Grendel Lajos, v rámci ktorého sa v budove múzea zriadila pamätná izba Grendela. Návštevníci tu majú možnosť vidieť spisovateľove osobné predmety, fotografie, s ním natočené filmové záznamy. Zároveň tu funguje čitáreň, ktorá ponúka literatúru z rôznych spoločenskovedných odborov a kde je sprístupnená aj časť Grendelovej vlastnej knižnice a hudobnej zbierky. Cieľom projektu je rovnako archivácia pozostalosti, výskum diela a zachovanie duchovného dedičstva Lajosa Grendela, usporiadanie konferencií a diskusií a zapájanie škôl prostredníctvom múzejnej pedagogiky.

Rodine Grendelovcov patrí vďaka za ich spoluprácu a za to, že nám sprístupnili pozostalosť spisovateľa.

Grendel Lajos

Kontakt: grendelprojekt@gmail.com

Rights & Reproduction: Grendel Lajos Projekt

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

OZ Grendel Lajos

Sídlo: Žižkova 18, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava, Slovensko

IČO: 53335252

IBAN: SK13 0900 0000 0051 7564 7781